SUST vzw - Samen Uit Samen Thuis

 

 

 

 

 

 

Ziekenfondsformulieren

Verschillende ziekenfondsen geven een gedeeltelijke terugbetaling van het lidgeld voor de aansluiting bij een sportclub.
Hieronder kan je het formulier van uw ziekenfonds openen en afdrukken.
Vul steeds je eigen naam in op het formulier of plak er een kleefbriefje op.
Daarna geef je het formulier aan een bestuurslid om in te vullen.

Voor eventuele bijkomende inlichtingen en voorwaarden wend u zich tot uw ziekenfonds.