Zusterverenigingen

Op deze pagina zijn weblinks van zusterverenigingen opgenomen met een korte uitleg van hun activiteiten.

VVCarep vzw

Carep

V V Carep is een vriendenkring en heeft als belangrijkste doel via trainingen, sportactiviteiten en sociale contacten preventief en curatief bij te dragen tot het bevorderen en behoud van de gezondheid.

VVCarep werkt nauw samen met het IMELDA ziekenhuis van Bonheiden.

Website: www.carep.be

 

 

 

 

Cato vzw

Cato

De vzw CATO staat voor Cardio-Tonica en werd opgericht in 1981.

De vereniging is er voor iedere hartpatiënt en partner uit de regio Dendermonde en heeft tot doel het geven van psycho-medico-sociale voorlichting, het begeleiden van patiënten met een hartinfarct of een ander hartprobleem en de aanpak van pre- en postoperatieve moeilijkheden.

Website: www.vzwcato.org

 

Harpa Leuven vzw

HarpaHarpa Leuven wil vooral een logisch verlengde zijn van de klinische revalidatie. Wanneer een hartpatiënt ontslagen wordt uit het ziekenhuis, zijn er weinig opvangmogelijkheden voorzien.
Via gerichte fysieke oefeningen en psychologische ondersteuning tracht men hieraan te verhelpen.

Website: www.harpa.be

Hartvriendenkring vzw

Hartvriendenkring uit Bornem wil het taboe van de ziekte en het isolement van de zieke doorbreken, ook voor gezin en familie hun betrokkenheid draagbaar en aanvaardbaar maken.

Website: www.hartvriendenkring.be

Harva (Aalst)

HarvaHartklachten ondervinden is een nare ervaring en weten dat velen daaraan lijden is een schrale troost.

Hartpatiënt is men echter niet alleen. Dat besef heeft ertoe geleid dat een aantal mensen uit Aalst en omgeving deze zelfhulpgroep hebben opgericht. Elke hartpatiënt die wil opgevangen worden in de groep kan aansluiten. Zowel naar de hartpatiënt toe als naar het grotere publiek wil men informatie verschaffen over hartaandoeningen en de gevolgen ervan.

Website: http://users.pandora.be/harva

Hartekinderen vzw

Hartekinderen

De vereniging groepeert ouders van kinderen of jongeren met aangeboren en verworven hartgebreken en wil bijdragen tot het oplossen van de medische, psychologische, sociale en pedagogische problemen waarmee ouders en kinderen geconfronteerd worden.

Het Oudercomité organiseert nationale en regionale contacten en ontspanningsactiviteiten voor de ouders. Naast een onthaalbrochure voor nieuwe ouders geeft het Oudercomité informatiebrochures en een driemaandelijks tijdschrift ‘Ons Hartekind’ uit.

Website: www.hartekinderen.be

Hartziekte vzw

HartezorgIn 2006 lanceerde Paul Bols, zelf hartpatiënt, een niet commerciële homepage.

De vorige website was vier jaar oud en een tikkeltje verouderd.

Hij heeft er een lange staat van dienst op zitten, maar door het voortdurend veranderende internetlandschap had de site het moeilijk om bij te blijven.

De nieuwe website is wel mee met zijn tijd en dat willen zij u in de toekomst graag tonen.

Website: www.hartziekte.be