Sport beoefenen

Je bent getroffen door een hartinfarct of een andere aandoening…… Na de goede zorgen in de beschermde omgeving van het ziekenhuis mag je weer naar huis. Met medicatie, nieuwe leefregels, maar vooral met veel vragen en onzekerheden, niet alleen voor jezelf maar ook voor je echtgeno(o)t(e) of levenspartner. Je moet opnieuw beginnen. Je moet je grenzen opnieuw leren ontdekken. Dat is moeilijk maar je hoeft in deze niet alleen te staan.
De leden van Sust kennen je gevoelens. Zij weten uit eigen ervaring wat het betekent plotseling een ander leven te moeten gaan leiden. Zij weten welke spanningen en vooral onzekerheden je bezig houden. Zij weten ook dat het mysterie rond de hartziekte kan leiden tot een sociaal isolement door het verlies van kennissen en collega’s. Dit geldt niet alleen voor U als patiënt, maar ook in Uw gezin heerst bezorgdheid en men kent de angst en onzekerheid.

Na een hartincident van enige omvang, zoals een myocardinfarct, blijft lichaamsbeweging toegelaten en zelfs aanbevolen aangezien ze ook een rol speelt om het gevaar voor recidief of verwikkelingen te verkleinen. Men noemt dat “secundaire preventie”.

Lichaamsbeweging maakt deel uit van de hartrevalidatie binnen de 6 maanden na een myocardinfarct.

De beste aanpak is deelnemen aan de sessies die worden georganiseerd in een erkend centrum voor hartrevalidatie en onder toezicht staat van een medische equipe en kinesitherapeuten.

Verscheidene onderzoeken hebben een vermindering van de cardiovasculaire mortaliteit aangetoond van 20 à 25%.

Na de hartrevalidatieperiode blijft het aanbevolen door te gaan met lichaamsbeweging, eventueel door mee te doen aan de activiteiten van de hartpatiëntenverenigingen waar lichaamsbeweging gestimuleerd wordt zonder competitie- of prestatiedwang. De oefenprogramma’s zijn opgevat als een verlengstuk op de revalidatie die je in het ziekenhuis kreeg.

SUST vzw is een vereniging van hartpatiënten die je de mogelijkheid biedt om op een verantwoorde wijze meer te bewegen, door het opbouwen en in stand houden van je conditie.

Er is geen competitie- of prestatiedwang.
Deelname is mogelijk voor zowel mannen als vrouwen.

SUST vzw is een club van en voor hart- en vaatpatiënten; in 1977 opgericht in het U.Z. Gent (zie Geschiedenis).