Risicofactoren

Globaal cardiovasculaire risicofactoren

Sommige gedragingen in ons dagelijks leven vergroten de kans dat we vroeg of laat problemen krijgen met hart en/of bloedvaten.
Deze gedragingen zijn met bepaalde individuele bijzonderheden bijeengebracht onder de noemer “cardiovasculaire risicofactoren.”
Een aantal risicofactoren kunnen we wel corrigeren als we het risico voor het hart en de bloedvaten willen verminderen.

De bekendste en gevaarlijkste zijn:

Elke risicofactor op zich is in staat iemands kans op hart- en vaatproblemen te vergroten. Maar men dient vooraf te weten dat het risico het sterkst toeneemt wanneer meerdere van die factoren aanwezig zijn, ook in een niet zo uitgesproken mate.
Ondanks de onmiskenbare medische vooruitgang blijven cardio- en cerebrovasculaire aandoeningen de voornaamste doodsoorzaak in België, verantwoordelijk voor meer dan een derde van alle overlijdens per jaar.
In 10 % van die gevallen sterven mensen die nog geen 65 zijn.
Risicofactoren opsporen en systematisch corrigeren is duidelijk een absolute noodzaak.
Op de website van de Belgische Cardiologische Liga kan je gratis brochures bestellen met duidelijke antwoorden op vragen omtrent een aantal risicofactoren voor hart en/of bloedvaten.

Neem geen risico’s, je kan hier deze brochures lezen door te klikken op een van bovenstaande links of op een van deze extra brochures: