Geschiedenis

Toespraak van voorzitter Diane Danneels op de viering van 25 jaar SUST – zaterdag 19 oktober 2002

Toespraak Diane

Ik kijk dankbaar terug naar het jaar 1977. Het was op een contactavond in het U.Z. Gent dat het idee ontstond om een club voor hartpatiënten op te richten. Dit gebeurde onder impuls van Professor Vuylsteek, dokter De Backer en enkele hartpatiënten samen.

Het allereerste bestuur bestond uit: de heren Charles Malschaert, Gaston Van Conincksloo, Maurice Decraemer, Paul Martens, Raoul Moerman, Theophiel Burghgraeve en mevrouw Jeannette Van Eeckhoutte.
De heer Charles Malschart nam prompt het voorzitterschap op zich en Dokter De Backer werd onze medische adviseur.

De SUST was geboren! Er werd getraind onder het kritische oog van onze allereerste kinesist Lucien Vandenberghe en daarna mochten we ons uitleven in het zwembad.

Op zaterdag 9 september 1977 werd in Oostakker aan ’t Boerenhof de start gegeven voor de eerste fietstocht, een rit van 18 km met maar liefst 21 deelnemers.

Voor de eerste wandeling op zaterdag 17 september, langs de Begoniaroute kwam er 34 man opdagen. Deze activiteiten werden angstvallig gevolgd door een medisch team van het U.Z..

Eind december 1977 verscheen voor de eerste maal ons kwartaalblad “Hartelijk Nieuws” en op 5 december 1979 werd SUST een v.z.w., met eigen statuten en een uitgebreid bestuur. De club groeide maar verder en werd een hechte vriendenkring.

Toen op 26 februari 1983 de voorzitter Charles Malschaert overleed was dit een groot verlies voor de club. Door hem zagen heel wat initiatieven het levenslicht: zoals de stichting van de v.z.w., in samenwerking met de SRUG het mogelijk maken tot zwemmen voor de partner van de hartpatiënten en nog zoveel dingen meer.

Maar de SUST moest overleven en Maurice Decraemer werd waarnemend voorzitter.
Nadat het bestuur al tweemaal grondig werd gewijzigd, enerzijds door het overlijden van onze eerste voorzitter, anderzijds door een paar ontslagnemingen, werd in juli 1983 mevrouw Jeanne Vanderbrugge, op een wandeling in Landegem, tot voorzitter aangesteld door Julien Vanwelden, waarop prompt een traktatie volgde in ’t Heilig Huizeken!

Het was een goede keuze van Julien! 18 jaar lang heeft zij zich ingezet voor “haar” SUST, in goede en slechte tijden. Zij heeft het kunnen verwezenlijken dat een bonte groep, totaal verschillende mensen van rang en stand, steeds bleven uitkijken naar die zaterdagse wandelingen of avondtrainingen en zwembeurten, waar wij in vriendschap konden samenzijn.

Begin juli 2000 werd onze voorzitter ziek en haar grootste zorg was de continuïteit van onze club verzekeren. In overleg met het bestuur vroeg ze mij of ik voorzitter “ad interim” wou zijn. Ik heb die zware taak aanvaard en ik dank het bestuur en alle leden voor het krediet dat ze mij hierbij gegeven hebben.

In oktober 2001 deed mevrouw Vanderbrugge afstand van haar functie en nam ik het voorzitterschap op mij.

Ik blijf niet terplaatse trappelen, hoopvol kijk ik de toekomst tegemoet. We krijgen, dank zij de goede medewerking van de sociale verpleegsters en de inzet van hoofdkinesist Piet Vanden Borre en de ons aller vertrouwde Tony Seghers, die de dagtrainingen leiden, steeds meer revaliderende leden bij.

Ze worden alsmaar jonger, die nieuwkomers en ook voor die mensen is het zeer belangrijk om de avondtrainingen te volgen en zo de geest van SUST te kunnen opsnuiven.

Ik probeer ze ook warm te maken voor de wandelingen of de fietstochten, wat niet altijd makkelijk is, en ik zal zeker de doelstelling van de club in eer houden, namelijk: de mogelijkheid geven aan hartpatiënten en hun partner om zich te ontspannen en aan hun conditie te werken, samen met lotgenoten en dit in een hechte en echte vriendschappelijke sfeer.

We willen en kunnen onze SUST niet meer missen.

Lang leve onze SUST !

De voorzitter,

Diane Danneels