Cardiopreventie

Aspirine voor het slapengaan of bij het wakker worden?

Na een cardiovasculair evenement schrijft men aspirine in lage dosis voor om recidief te voorkomen. De doeltreffendheid van de behandeling is bewezen.
Het lijkt er echter op dat de gunstige effecten pas tot stand komen als ze ’s avonds voor het slapengaan wordt ingenomen.

De preventieve werking van aspirine

Het voorschrijven van aspirine in lage dosis is aangewezen in de secundaire preventie bij patiënten met cardiovasculair risico.
Aspirine behoort tot de klasse van de niet-steroïdale anti-inflammatoire middelen (NSAI).

Het belang ervan in de preventie van cardiovasculair accident is nu goed aangetoond. Zijn werkingsmechanismen zijn echter nog niet helemaal duidelijk.
Het lijkt erop dat ze de aggregatie van de bloedplaatjes inhiberen en de stijging van de bloeddruk tegengaan.

Welk moment van de dag is het meest geschikt om de aspirine in te nemen?

Er zijn echter weinig studies die zich bezighouden met de invloed van het ogenblik van de toediening op de doeltreffendheid ervan.
Eerdere studies hebben nochtans al gesuggereerd dat de activiteit van de aspirine varieert naargelang het moment van de dag.

In vergelijking met een inname ’s ochtends lijkt een inname ’s avonds de werking ervan tegen de aggregatie van bloedplaatjes en voor het beperken van de bloeddruk te verhogen.

Om dit chronobiologische fenomeen beter uit te diepen, rekruteerde een groep Spaanse onderzoekers meer dan 3000 patiënten van gemiddeld 46 jaar met een nog niet behandelde arteriële hypertensie.

Sommige patiënten kregen gewoon hygiënische/diëtische adviezen, terwijl anderen ofwel bij het wakker worden ofwel voor het slapengaan een lage dosis aspirine (100 mg/dag) moesten nemen.
Drie maanden later werden de bloeddruk en hartritme gedurende 48 uren om het half uur gemeten.

Bij de patiënten die geen aspirine kregen, was de bloeddruk bijna niet gedaald. Bij de patiënten die de aspirine bij het wakker worden innamen, was de bloeddruk licht gedaald. Maar bij de patiënten die de aspirine voor het slapengaan innamen, was de bloeddruk duidelijk gedaald.

Onze activiteit/rustcyclus lijkt dus een invloed te hebben op het effect van aspirine op de bloeddruk. En het beste moment om een maximale winst te boeken, is ’s avonds.

Vergeet niet dat aspirine in alle gevallen in lage doses moet worden ingenomen en nooit op eigen initiatief mag worden stopgezet.

Bron: www.e-gezondheid.be